Projektledning

Våra konsulter har upplevt många av de utmaningar som en projektledare för stora projekt ställs inför. Även om projektmetoderna naturligtvis varierar, är de reella utmaningarna ofta desamma; resurskonflikter, en styrgrupp som behöver styras, projektets omfattning ändras radikalt, internpolitik eller projektmedlemmar som behöver stöd och motivation. Vi arbetar därför med att säkra att våra projektledare inte bara är kunniga inom sitt respektive område, utan också besitter en hög kompetens inom personalhantering och gruppdynamiska aspekter.

 

Bielke & Partners tillhandahåller PMI-certifierade projektledare med mångårig erfarenhet av att leda projekt med budgetar över 100 MSEK. Vi har kunskap och referenser bland annat från roller som huvudprojektledare (forskning och utveckling), delprojektledning (mjukvara), systemprojektledare (teknikprojekt).

 

Om du vill veta mer om vad vi kan göra, och hur, ber vi dig kontakta  som är ansvarig för detta affärsområde.

 

Här kan du läsa mer om konkreta uppdrag där Bielke & Partners varit anlitade.