Systemutveckling

Systemutvecklingsprojekt ställer stora krav på tekniskt kunnande och snabb probleminsikt, men också på förmågan att bygga ett högpresterande team. Att på ett prestigelöst och effektivt sätt arbeta tillsammans är en nyckelfaktor i framgångsrik storskalig systemutveckling. Utmaningen är stor - ur såväl ett ingenjörs- som ett ledarskapsperspektiv.

 

Bielke & Partners har 20 års erfarenhet av systemutveckling. Vi tillhandahåller seniora systemerare och programmerare som är vana att ha ledande roller i krävande projekt med hög systemkomplexitet. Vi har bidragit med högkvalitativa konsulter i bland annat följande positioner; seniorkonstruktör, teamledare, systemledare och funktionstestledare.

 

I dessa har vi arbetat med förstudier, kravspecifikationer, implementering, testning, testautomatisering, dokumentation, förvaltningsprojekt, CM-frågor samt ledning av utvecklings- och testteam.

 

Om du vill veta mer om vad vi kan göra, och hur, ber vi dig kontakta som är ansvarig för detta affärsområde.

 

Här kan du läsa mer om konkreta uppdrag där Bielke & Partners varit anlitade.