Projektledning

Projektledare i ledningsgrupp

Medlem i Ericssons ledningsgrupp för NDO IMS Gateways. Rollen som totalprojektledare för utvecklingen av telefoniprodukter för Ericssons fasta telefoni samt IMS/VoIP lösningar. Ytterst projektansvarig för projekt med upp till 200 personer inkluderande kravformulering, design (hårdvara och mjukvara) och test.


Vår konsult har under perioden haft kundansvar internt i organisationen samt mot Ericssons externa kunder.

 

Projekten har haft ledtider på 1-2 år, vilket har gjort projektomgivningen utmanande med ändringshantering och nya inriktningsdirektiv. Trots detta har inget av projekten haft några förseningar.

 

Rollen som projektledare och medlem i ledningsgruppen har informellt inneburit ett ansvar att hantera personalrelaterade frågor i organisationen, samt att agera mentor för mindre erfarna projektledare.

 

Systemutveckling - Projektledare

Systemprojektledare samt biträdande totalprojektledare för utvecklingen av Ericssons fasta Media Gateway baserad på AXD301. Projektet involverade cirka 200 personer och omsatte årligen över 200 MSEK. Systemprojektledaren hade det övergripande tekniska ansvaret för slutprodukten, inklusive kravuppfyllnad, teknisk prestanda samt teknikkoordinering gentemot nätlösningsprodukter.

 

I rollen som systemprojektledare ingick även att tillsammans med produktledning omvärldsbevaka konkurrenter för att tillse att den produkt som utvecklas är tekniskt konkurrensmässig.