Ledarskap

Bielke & Partners tillhandahåller diplomerade styrelseledamöter och seniora ledarskapskonsulter med erfarenhet av mentorskap, linjechefsroller och coachning. Den gedigna kunskap och erfarenhet som våra konsulter besitter är en resurs som framgångsrikt kan hantera ledning av arbete, också sådant arbete som utvecklar organisationen som sådan.

 

Vi har exempelvis haft uppdrag för följande roller: linjechef (chef över chefer i organisationsförändring), mentorskap (för projektledare), programchef (över ett antal verksamhetsprojekt) och produktledare (telekomplattform).

 

Om du vill veta mer om vad vi kan göra, och hur, ber vi dig kontakta  som är ansvarig för detta affärsområde.

 

Här kan du läsa mer om konkreta uppdrag där Bielke & Partners varit anlitade.