Att bli Partner hos Bielke & Partners

Nätverket Bielke & Partners vilar på en lika enkel som utmanande grund. Vi existerar för att det finns efterfrågan på en konsultpartner med kompetens och kvalité utöver det vanliga. Utifrån såväl ett kund- som ett nätverksperspektiv. För att säkerställa detta vill vi arbeta med likasinnade, i ett gemensamt nätverk.

 

Utvecklande och stöttande

Det är inte enkelt att vara ensam i en entreprenörsroll, många gånger finns behov av såväl extern kompetens som bollplank och en social miljö. Hos Bielke & Partners är varje konsult en del i en gemenskap och kontext som är både utvecklande och resursrik.

 

Affärsdrivande och kostnadseffektivt

Det gemensamma kontaktnätet medför stora möjligheter i flera olika dimensioner: från kompetens till affärsmöjligheter. Nätverket erbjuder också fördelar ur ett kostnadsperspektiv där medlemsavgiften överstigs av de fördelar som medlemskapet medför.

 

Eget och gemensamt

Som en del av Bielke & Partners är varje konsult och entreprenör en viktig byggsten i ett starkt, kompetent, erfaret och framgångsrikt lag - med reellt inflytande. Samtidigt som man är sin egen åtnjuter man fördelarna av medlemskapet i ett starkt gemensamt nätverk med ett etablerat varumärke. Vår framtida ambition är att etablera ytterligare affärsområden, med möjlighet till delägarskap.

 

Är du intresserad av att vara en del av detta?

Vi kommer aktivt att arbeta med att utöka nätverket med etablerade eller blivande egenföretagare. Vi tror att du som söker dig till oss har gedigen kunskap inom systemutveckling och management (projekt, linje, styrelse), men vi är även öppna för att utveckla andra affärsområden.

 

Som person tror vi att du har en akademisk examen i grunden och att du precis som vi ser värdet i att leverera konsulttjänster i absolut toppklass. Tillsammans med likasinnade.

 

Kontakta oss gärna så lovar vi att återkomma till dig inom två arbetsdagar.