Systemutveckling

Teamledare

Teamledare och ansvarig för utveckling och test av IPv6-stöd i en Voice over IP produkt med budget på 10 MSEK. Teamet var ansvarigt för kravnedbrytning, dokumentation i form av implementeringsförslag, funktionsspecifikationer, testspecifikationer, användarmanualer, implementering och test.

 

Tekniskt innebar arbetet bl.a. utveckling av GUI, databaser, SIP-signalering och IP-stack. Organisationen införde vid samma tidpunkt även ett agilt arbetssätt. Teamet levererade produkten i tid med färre resurser och till lägre kostnad än planerat.

 

Systemledare - Teknisk koordinator

Teknisk koordinator och systemledare i utvecklingen av en telekomprodukt inom IMS. I rollen ansvarade vår konsult för kravinsamling och kravkoordinering gentemot andra produkter i nätlösningen. Utöver detta hade vår konsult det övergripande tekniska ansvaret för produkten inklusive teknisk koordinering av flera utvecklings- och testteam. I uppdraget ställdes höga krav på att snabbt ta fram en prototyp att demonstrera för kund.

 

Vår konsults insats i detta projekt var en starkt bidragande orsak till att Bielke & Partners kund fick en stor beställning av produkten.