Ledarskap

Produktledare

Produktledare och produktägare för Ericssons senaste systemplattform (IS). Produktledningsrollen innebär ansvar för kravställning, strategisk utveckling samt livscykelaspekten av produkten IS. Produktledaren är också formell intern beställare gentemot Ericssons utvecklingsavdelning och innehar tillhörande budgetansvar. Produktledaren har även huvudansvaret att koordinera och prioritera krav från de Ericsson-interna applikationer som använder IS som bas för sin produktportfölj.

 

I rollen ingår naturligt att ta fram business cases, göra analyser samt ta fram beslutsunderlag med syfte att affärsmässigt optimera investeringarna i forskning och utveckling. Under de sista åtta månaderna av detta uppdrag agerade vår konsult vägledare och mentor till två anställda som efterhand tog över arbetsuppgifterna.

 

Tillförordnad enhetschef

Tillförordnad enhetschef med linjeansvar över tre avdelningschefer - Planering, Projektledning samt Dokumentation. Dessutom innebär rollen att sitta i ledningsgruppen för Telge Nät med direktrapporteringsansvar till VD.

 

Telge Nät har nyligen omorganiserat från en produktorienterad organisation till en processorienterad dito. Telge Nät jobbar mycket med Lean konceptet.
Med detta följer ett betydande förändringsarbete i organisationen med processkartläggning och krav på tydligt ledarskap.